Obowiązujące przepisy:
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego Główny Inspektor Pracy (Pismo GIP GNN.50.2.2020.1) wydał oficjalne stanowisko, w którym:

Dopuszczono możliwość przeprowadzenia instruktażu ogólnego BHP w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (on-line) dla pracowników przyjmowanych do pracy w czasie, gdy obowiązuje stan epidemii.

Utrzymano obowiązek przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed dopuszczeniem do pracy (instruktaż przeprowadza pracodawca lub osoba wyznaczona przez pracodawcę przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności).

Dopuszczono możliwość przeprowadzenia terminowych szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (on-line) dla zatrudnionych pracowników, których terminy szkoleń przypadają w okresie stanu epidemii.

INFORMACJE I PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE POZA STANEM EPIDEMII

Szkolenia wstępne dla pracowników przyjmowanych do pracy

Każdy pracownik, przed przystąpieniem do pracy musi zostać przeszkolony w zakresie bhp. Szkolimy wstępnie na wszystkie stanowiska. Aby zgłosić pracownika należy skontaktować się z nami pod numerem tel. 91-300-06-13 lub 888-535-609.
Pracownik, po zakończeniu szkolenia otrzymuje program i kartę szkolenia. Pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami będzie zobowiązana do przeprowadzenia już w zakładzie pracy instruktażu stanowiskowego pracownika, na jego stanowisku. Kolejne szkolenie okresowe należy przeprowadzic najpóźniej rok po szkoleniu wstępnym.

Prowadzimy szkolenia BHP dla pracowników z Ukrainy, w języku ukraińskim i rosyjskim.

Specjalista ds. prawa pracy i bhp Renata Naworol