Kontrola inspektora ZUS – gdzie powinien przebywać pracownik w okresie zwolnienia lekarskiego?

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów każdy pracownik, któremu wystawiono zwolnienie lekarskie powinien przebywać w miejscu wcześniej przez siebie zadeklarowanym. Jak informuje ZUS ,, Kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadza się w:

  • miejscu zamieszkania,
  • miejscu czasowego pobytu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego w miejscu pobytu wskazanym przez pracownika. Może jednak dokonać również kontroli w innych miejscach.

Niezastanie pracownika w miejscu zamieszkania – co z zasiłkiem chorobowym?

Dotychczasowa praktyka ZUS pokazuje, że niezastanie chorego pracownika w miejscu zadeklarowanym w zwolnieniu lekarskim, spowodować mogło nie lada problemy. W dużej części przypadków, bez uzyskania uzasadnienia przyczyn nieobecności, wydawana zostawała decyzja negatywna – stwierdzająca niewłaściwe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego i automatycznie obniżająca bądź nawet pozbawiająca ubezpieczonego prawa do zasiłku chorobowego.

CS i-BHP